عضویت

بازدید: 438

با سلام

جهت عضویت در کلوپ و شرکت در برنامه ها فرم عضویت را پر کرده و همچنین فرم های ۱تا۶ را پرینت گرفته ، کامل کنید و به مسئول مربوطه تحویل دهید.

فرم۱

فرم۲

فرم۳

فرم۴

فرم۵

فرم۶

ورودی