بازدید: 100معرفی غار: سیبکی ( کله کفتری ) موقعیت: ایران، فارس، کوهچنار، چنارشاهیجان، قائمیه، الیاس آباد. ⭕ گزارش زمین شناسی غار سیبکی (کله کفتری) ★چکیده...