بازدید: 153غار سیبکی (کله کفتری)   موقعیت: ایران، فارس کوهچنار ،چنارشاهیجان، قائمیه، الیاس آباد.   ★برنامه پیمایش، نقشه برداری، عکاسی و زمین شناسی غار سیبکی (کله...