بازدید: 172اکتشاف غار کله کفتری ⭕ تاریخچه اولین اکتشاف غار کله کفتری (سیبکی) قائمیه فارس  ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۹۲ نقطه عطفی در تاریخ طبیعی...